Goran

Göran LARSSON

Arbetstagarrepresentant sedan 2017

Nationalitet: Svensk

Född: 1960

Utbildning: Östasienstudier, 240 hp, vid Stockholms universitet.

Göran Larsson är anställd av Radisson Blu Royal Viking Hotel, Stockholm.